Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

КСУ „Съпричастие „Младостта“ и „Мъдростта“ се събраха и изработиха коледни картички за благотворителна кампания

Дата на публикуване: 30.11.2023
Последна актуализация: 30.11.2023

На 29 ноември 2023 година в часа по трудотерапия на Комплекса за социални услуги „Съпричастие „Младостта“ и „Мъдростта“ се събраха и изработиха коледни картички за благотворителната кампания за набиране на средства за лечение на Данаил Ивайлов Павлов. При изработването се включиха ученици от ПМГ „Климент Охридски и Общинско спортно училище „ Дръстър“. Потребителите участващи в групите по трудотерапия ще продължаваме да изработваме Коледни картички и изделия за благотворителната кампания. Община Силистра Ученически парламент - гр. Силистра

*Фондация "Съпричастие-Силистра"

https://www.livechatalternative.com/