Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обявени свободни работни места в област Силистра към 01 декември 2023 г.

Дата на публикуване: 04.12.2023
Последна актуализация: 04.12.2023

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 готвачи, средно образование;

1 чистачи/ хигиенисти, средно образование;

1 мияч, превозни средства (ръчно), средно образование;

1 военнослужещ,офицер,висше;

1 работник, кухня, средно образование;

1 контрольор, качество, средно образование;

1 машинен оператор, средно образование;

2 продавач, закуски и напитки, средно образование;

1 заварчик, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия;

1 обслужващ работник, промишлено производство, средно образование;

1 пълнач, средно образование;

1 шлосер, средно образование;

1 шлосер - електрозаварчик, средно образование;

1 продавач-консултант, средно образование;

1 машинен оператор, изделия от бетон, средно образование;

1 счетоводител, висше образование/ Икономика;

1 лекар, висше образование/ Медицина;

1 медицинска сестра, висше образование/ Медицинска сестра;

1 машинен оператор, банциг, средно образование;

1 логопед, висше образование/Педагогика;

1 пекар, средно образование;

2 общи работници, промишлеността, средно образование;

2 водачи на мотокари, средно образование;

1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект

BGO5SFPR002-3.001-0001 (”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”+) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.:

- Осигуряване на заетост:

1 продавач-консултант

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

20 общи работници-залесители

1 административен секретар–средно образование, умения за работа за текстообработка „MS Word” и обработка на данни с „MS Excel”

1 банков служител/касиер – висше образование

1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз)

1 главен счетоводител – висше образование/икономика

1 счетоводител (оперативен) – висше образование/икономика

1 инженер-технолог хранително вкусова промишленост

1 шофьор кат. „С“ – основно образование

2 шивачки - основно образование

2 машинен оператор дървообработване

1 инженер роботика – висше техническо образование

5 лекари – висше образование “Mедицина”

1 продавач-консултант – средно образование, умения за работа с компютър

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект

BGO5SFPR002-3.001-0001 (”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”+) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. в две направления:

- За обучение по време на работа

1 касиер-счетоводство – средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 продавач-консултант – средно образование;

1 оператор, производствена линия – средно образование;

1 оператори, производствена линия – основно образование;

1 работника, сглобяване на детайли – средно образование;

1 фелдшер – полувисше образование – степен „Бакалавър”, специалност „Медицина”, ЦСМП;

5 Лекари – висше образование – степен „Магистър”, специалност „Медицина”, ЦСМП.

За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

https://www.livechatalternative.com/