Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Участие на ДГ „Ян Бибиян“ в научно-практическа конференция „Иновации в предучилищното образование“

Дата на публикуване: 01.12.2023
Последна актуализация: 01.12.2023

Участие на ДГ „Ян Бибиян“ в научно-практическа конференция „Иновации в предучилищното образование“, организирана от община Силистра - чрез доклад и открита практика на тема „Образователни игри с таблети, като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие“.

*ДГ " Ян Бибиян"- гр.Силистра

https://www.livechatalternative.com/