Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Силистра ще вземе участие в международната кампания Light Up for Mito

Дата на публикуване: 19.09.2023
Последна актуализация: 19.09.2023

По покана на Националото сдружение на пациентите с митохондриални заболявания, град Силистра ще вземе участие в международната кампания Light Up for Mito. Тя включва осветяването на различни обекти /сгради, паметници, забележителности/ в зелено, в събота 23.09.2023г. в интервала от 20.00ч. – 21.00ч., за да се отбележи краят на световната седмица на митохондриалните болести.

Митохондриалните заболявания засягат процеса на производството на енергия в клетките, причинявайки множествена органна дисфункция и смърт. Те могат да причинят всеки симптом, във всеки орган, на всяка възраст.

Пробивът в лечението на митохондриалните заболявания ще бъде ключ за решаване и на други сериозни проблеми.