Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

В общинска администрация е внесена обща протестна подписка от директора на ОУ “Отец Паисий” г-жа Галя Илиева и директора на Обединено общежитие за средношколци “Младост” г-н Валери Тодоров

Дата на публикуване: 02.04.2024
Последна актуализация: 02.04.2024

Днес на пресконференция в заседателната зала на Община Силистра, кметът г-н Александър Сабанов съобщи, че в общинска администрация е внесена обща протестна подписка от директора на ОУ “Отец Паисий” г-жа Галя Илиева и директора на Обединено общежитие за средношколци “Младост” г-н Валери Тодоров по повод отказа за финансиране на проектно предложение „Основен ремонт и цялостно обновяване на Основно училище „Отец Паисий“, гр. Силистра“ и за проектно предложение „Основен ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Обединено общежитие за средношколци „Младост“ гр. Силистра“ по НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

Подписката е подписана от близо 500 души от ОУ „Отец Паисий“ - гр. Силистра и ООС „Младост“ - гр. Силистра и е инициирана от Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра“, Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра и Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство – ООС „Младост““ – гр. Силистра.

В подписката се заявява готовност за стачни действия пред министерство на образованието и науката. Чрез кмета на общината тя ще бъде изпратена до министър-председателя на Република България, министъра на образованието и науката, изпълнителна агенция “Програма за образование”, както и до национални медии.

До момента Община Силистра е отстранила последиците от допуснатото нарушение, изпълнила е в цялост и в срок конкретни предписания на Дирекция „Инспекция по труда - Силистра” и е реализирала всички необходими мерки за предотвратяване на нови нарушения, след което не е допускала други нарушения по Кодекса на труда. Също така Общината обжалва решенията за отказ пред Административен съд - Силистра, както и наказателното постановление пред Районен съд – Силистра. Изпратено е и споразумение до министерството на образованието и науката, с което да се прекратят делата и двете страни да продължат работа.

Кметът г-н Александър Сабанов като стопанин на тези сгради и отговорен градоначалник, с грижа към условията, при които се обучават и развиват младите хора в общината, е приел разрешаването на този казус като своя мисия от първия ден на мандата си и води последователна политика, за да се стигне до положителна развръзка. Той е провел множество разговори с директорите и с г-жа Галина Даскалова - началник отдел “Образование и младежки дейности” към Община Силистра.

Г-н Сабанов подкрепя инициативата на родителите и е готов заедно с тях да участва в стачните действия, защото е убеден, че децата и учителите на Силистра заслужават по-добри условия за образование и по-нормална жизнена среда.

https://www.livechatalternative.com/