Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИЕМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

Зара Томова - V б клас

Десислава Стоянова - V б клас

Рада Динева - V а клас

София Скорчелиева - V б клас

Никол Ангелова - V а клас

Преслава Петкова - V а клас Тодор Георгиев - V б клас

Веселин Димитров - VI б клас

Анжела Димитрова - VII а клас

Яна Динева - VII б клас

Поздравления и за учителите по български език и литература - Ванушка Ангелова и Детелина Терзиева.

С пожелание за нови успехи!