Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Първа общинска конференция „Иновации в предучилищното образование“

Дата на публикуване: 30.11.2023
Последна актуализация: 30.11.2023

Община Силистра, съвместно с детските градини от общината, с домакинството на ДГ „Нарцис“, организира Първа общинска конференция на тема: „Иновации в предучилищното образование“. Форумът се провежда 2 дни - 30 ноември и 01 декември 2023 година, в конферентната зала на ПГМТ „Владимир Комаров“.

Конференцията събира над 70 педагогически специалисти, като 30 тях са от община Варна, представители на 13 детски градини и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - 9 директори, 2 - зам.-директори, 15 учители и 3 ресурсни учители. От община Силистра ще се включат 40 участници - 9 директори, 1 зам. директор, 23 учители, 4 психолози, 2 логопеди и 1 ресурсен учител.

Приветствия към участниците и гостите на откриването поднесоха кметът на Община Силистра г-н Александър Сабанов и председателят на Общински съвет г-н Димитър Трендафилов. Г-н Сабанов пожела успешна работа на участниците във форума, обмяна на добри практики, взаимност на гледните точки и удовлетвореност за всички.

През първия ден ще бъдат представени 27 добри практики /17 от община Варна и 10 - от община Силистра/ чрез доклади или презентации в секциите: „Изкуства“, „Екология“, „Познавателна и изследователска дейност“, „Дигитални технологии“, „Приобщаващо образование“, „Танцувай с мен!“ и „Проектна дейност“. За модератори са поканени директори и изявени учители от детски градини. Докладите ще бъдат издадени в сборник. Участниците ще бъдат зарадвани с поздравителен концерт от децата на Силистра.

Вторият ден ще бъде предоставена възможност за наблюдаване на открити практики в детските градини на община Силистра, както и за обсъждане на актуални въпроси и проблеми, касаещи предучилищното образование.

За участие във форума е поканен доц. Емил Бузов - преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, зам.-директор на Педагогически колеж – Плевен, който ще изнесе встъпителна лекция на тема „Иновации в предучилищното образование“. Поканени са и представители на Министерство на образованието и науката, Община Варна, Областна администрация - Силистра, Общински съвет – Силистра, Регионално управление на образованието - Силистра.

Форумът има за цел да популяризира добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учителите от детските градини на общините Силистра и Варна. Амбицията е той да се превърне в традиционен и се провежда ежегодно с разширяване обхвата на участниците.

https://www.livechatalternative.com/