Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Кметовете на Силистра, Варна, Шумен, Разград, Добрич и Търговище с обща декларация за сътрудничество

Дата на публикуване: 08.12.2023
Последна актуализация: 08.12.2023

По покана на кмета на Община Варна г-н Благомир Коцев днес се състоя среща на кметовете на общините от североизточна България. На нея бяха обсъдени приоритетите за развитие на региона и необходимостта на държавно ниво за предприемане на спешни действия за повишаване стандарта на живот и икономическия просперитет на гражданите.

Кметът на Община Силистра г-н Александър Сабанов, заедно с кметовете на останалите общини положиха подписите си под обща декларация, в която призовават правителството за:

- Ускоряване на усилията за довършване на Автомагистрала „Хемус“ и изграждане на международните транспортни коридори

- Обединяване на ресурсите на Североизтока за развитие на туризма

- Интегриране на инвестициите в региона за ускорен икономически напредък, търговска и транспортна свързаност и общи усилия за привличане на европейско и друго финансиране

Г-н Сабанов подчерта важността на транспортния коридор I-7, който преминава през територията и е най-краткия път до Азия. Той заяви готовност за обмяна на добри практики в реализирането на проекти, както и за решаването на казуси и проблеми, които предстоят пред новоизбраните кметове.

По предложение на кмета на Община Силистра срещите ще бъдат регулярни – веднъж месечно, като всеки град ще бъде домакин.

https://www.livechatalternative.com/