Z6_PPGAHG800P3920QJQ29R8G11K3
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8G11I5

Читалища

Дата на публикуване: 13.05.2021
Последна актуализация: 13.05.2021

Народно читалище „Васил Левски - 1941“

 Местоположение: община Силистра, село Българка
 Председател: Дочо Титев
 Открито през: 1941 година

През есента на 1941 година в кръчмата на Васил Войков група будни хора от селото - Атанас Русев, Васил Войков и Кости Войков, събират книги, закупуват радиоапарати с батерии и създават Читалището.

Основни цели и задачи, на които е подчинена дейността на Читалището в годините, е развитие и обогатяване на културния живот. Издирване, съхранение и популяризиране на местните традиции и обичаи. Читалището разполага с новопостроена читалищна сграда, в която води редовна репетиционна дейност група за автентичен фолклор.

Групата е носителка на много отличия, като Дипломи, Грамоти, Поздравителни адреси, Медали и други за своето достойно представяне.

Народно читалище „Възраждане - 1940“

 Местоположение: община Силистра, село Сребърна
 Председател: Георги Иванов
 Секретар: Елеонора Георгиева
 Телефон: 0885/ 185 534 | 0898/ 594 455
 Открито през: 1940 година

Народно читалище „Възраждане – 1940“ разполага със зрителна зала с 250 седящи места и оборудвана сцена. Във фоайето на сградата има аранжиран битов кът. Към читалището работи и библиотека с над 9 000 тома художествена и друга литература.

 • В читалище то работят следните художествени колективи:
 • Фолклорна група;
 • Група за стари градски песни;
 • Театрална група;
 • Детско-юношески танцов състав;
 • Лазарска група;
 • Коледарска група;
 • Кукерска група.

Народно читалище „Димитър Благоев - 1930“

Местоположение: община Силистра, село Ветрен
 Председател: Неделчо Кискинов
 Секретар: Атанаска Йорданова
 Телефон: 0899/ 389 880
 Открито през: 1930 година

Основната дейност на Читалището е да задоволява потребностите на местното население, като му осигурява разнообразни културни прояви.

 • Към читалището работят художествени колективи:
 • Смесена фолклорна група
 • Танцов състав
 • Група за хумористични песни
 • Оркестър за народна музика Групите вземат участие във всички фестивали на територията на Община Силистра и участват в един Национален фестивал

Традиционните календарни празници се отбелязват съобразно обичаите на селото.

Всяка година Читалището и колективите организират и посрещат Международната гребна регата ТИД.

Читалището има библиотека с над 4000 тома литература, разполага със зрителна зала с 250 седящи места. В сградата е изложена етнографска сбирка и музей на риболова.

Народно читалище „Доростол - 1870“

Местоположение: град Силистра
 Председател: Маргарита Любомирова
 Секретар: Десислава Костова
 Телефон: 086/ 824 413 | 086/ 821 783
 Открито през: 1870 година

На 1-ви септември 1870 година в град Силистра е създадено читалище „Надежда“, по инициатива на видния български просветен деец Сава Доброплодни. Поставя се началото на театралното дело в Силистра. През 1894 година към Читалището е основан смесен хор „Седянка“ от чешкия музикант Карел Махан. От 1910 година под ръководството на педагога и композитор Петър Бояджиев хорът е основател и домакин на Събора на хоровете от крайдунавските градове.

Към Читалището се разкрива читалня, библиотека, вечерни курсове, неделно училище, подготвят се беседи, театрални представления, оперети.

В годините имената на Читалището се променят – „Надежда“, „Трендафил“, „Родолюбие“, „Доростол“.

През 1959 година към читалището се създава Детска музикална школа за обучение по музика, изобразително изкуство, балет и чужди езици.

По случай 90-годишнината на Читалище „Доростол“, през 1960 година е обявено за Образцово Народно читалище и получава висока държавна награда - Орден „Кирил и Методий“ – І-ва степен. През 1965 година е основан Детски хор „Дунавски славеи“ с диригент Стоян Чешмеджиев. През 1966 се основава Ансамбълът за народни песни и танци „Силистра“ от диригента Станьо Бенев и хореограф Стоил Енчев. През 1977 година е създаден Фолклорният ансамбъл „Добруджанче“.

Понастоящем Читалище „Доростол – 1870“ развива добрите традиции за културно-просветна дейност с повече от 18 любителски формации. Организира празнични концертни прояви, курсове и школи за деца, ученици и възрастни.

 • Колективи:
 • Ансамбъл за народни песни и танци „Силистра“
 • Детска фолклорна формация „Добруджанче“
 • Смесен хор „Седянка“
 • Вокални групи за стари градски и шлагерни песни – „Ретро“, „Златна есен“, „Чар“ и Малките чаровници
 • Вокална група за туристически песни „Ехо“
 • Групи за автентичен фолклор – „Добруджа“, „Златен клас“ и „Добруджански славеи“
 • Детска школа по изкуства
 • Младежки рок групи
 • Танцови формации – Балетна школа, хип-хоп, брейк групи
 • Театрална трупа „Коломбина“

От основаването си Читалище „Доростол – 1870“ е важен културен институт, съхраняващ и развиващ българските традиции и култура.

Народно читалище „Дочо Михайлов - 1906“

Местоположение: община Силистра, село Бабук
 Председател: Цонка Петрова
 Секретар: Елена Радева
 Телефон: 0896/ 864 462
 Открито през: 1906 година

Народно читалище „Дочо Михайлов – 1906“ е създадено през далечната 1906 година от група интелектуалци начело с Йордан Кълчишков. В самото си начало то е имало за цел просветителска дейност, която се е изразявала в четена на книги, вестници, брошури и драматизация на литературни произведения.

През следващите години то става място за културни изяви на различни самодейни групи и състави като:

 • Коледарска група, спечелила множество награди от местни, национални и международни прояви (Копривщица – медали от всички събори, Коледарски фестивал в град Силистра, фестивал в Чернавода - Република Румъния, участие в предаването „Иде нашенската музика“ на БНТ и други)
 • Лазарска група – носител на отличие от Националния събор Копривщица
 • Певческа група – популяризирала певческото богатство на Добруджанския край
 • Танцов състав – създаден през 60-те години, пресъздава красотата на Добруджанския танц и костюм
 • Ивановска група – пресъздаваща единствения обичай в нашата област – Кукери по Иванов ден
 • Театрална група
 • Група за художествено слово

Днес Читалището, освен просветно място, се превръща и в информационен център за своите жители и гости, като това се случи благодарение на техниката, която получи от Програмата „Глобални Библиотеки“.

В своята дейност, то се стреми да запази традициите на селото, като ги предава на младото поколение, чрез различни форми и прояви.

Народно читалище „Заря - 1957“

Местоположение: община Силистра, село Брадвари
 Председател: Зерджие Тулчалъ
 Секретар: Мюзиян Ахмед
 Телефон: 0884/ 707 925
 Открито през: 1957 година

Читалище „Заря – 1957“ е създадено през 1957 година. То реализира своята културна дейност с разнообразни форма от културно-масов и образователен характер. Организирането на изявите е съобразено със специфичните условия на жителите от различни етноси. Независимо от преобладаващата част, турско население, ръководството на читалището има изградена традиция да издирва, опазва и да претворява местния автентичен български фолклор.

 • Състави, които работят в читалището са:
 • Детски танцов състав
 • Детска фолклорна група
 • Женска фолклорна група за турски народни песни
 • Инструментална група за турска народна музика

Съставите са носители на награди от Общински, Областни и национални прегледи и фестивали.

Народно читалище „Иван Вазов - 1941“

 Местоположение: община Силистра, село Срацимир
 Председател: Йордан Чешмеджиев
 Секретар: Невянка Крумова
 Телефон: 0879/ 329 633 | 0878 727 580
 Открито през: 1941 година

Народно читалище „Иван Вазов – 1941“ е открито през 1941 година с първоначално име „Светлина“. Помещавало се е в частен дом на Мичо Рачев. Към него се открива библиотека с книги от дарители. За председател е избран Александър Жеков, а за секретар Минчо Рачев. Постепенно се закупуват – грамофон , високоговорител и 30 плочи. Читалището е било отворено до късно вечер и в него се е развивала активна културно-масова и просветна дейност.

Новата читалищна сграда е открита през 1967 година. Тя е на два етажа и разполага с киносалон - 300 места, библиотека, картинна галерия, репетиционни зали и кабинети.

Към читалището са действали множество певчески и танцови групи, като в тях са вземали участие както възрастни така и деца от местното училище.

 • Постоянно действащи художествени състави към читалището са:
 • Женска певческа група
 • Коледарска група (със записи в Златния фонд на Националното радио)
 • Театрална група
 • Лазарска група
 • Кръжок „Сръчни ръце“
 • Еко кръжок (развиващ дейност в териториите от „Натура – 2000“ в землището на село Срацимир и Аязмото)

Днес библиотеката на читалището разполага с 14 310 тома литература и с информационен център открит през 2011 година по защитен Проект „Глобални библиотеки“.

Читалището осъществи по Проект „Срацимир към корените“, връзка с наследници на прадедите си от село Садина - Област Търговище, от което са изселени преди 180 години и проведе през 2011 Първи събор - Родова среща, с тенденция да стане традиционен.

Народно читалище „Йордан Йовков - 1942“

Местоположение: община Силистра, село Казимир
 Председател: Георги Колев
 Телефон: 0888/ 696 276
 Открито през: 1942 година

Читалището в село Казимир съществува от 1942 година. Разполага със собствена сграда, която се използва при провеждане на общоселски културно-масови прояви и тържества. Като основно звено в културно-масовата дейност на читалището е певческата група.

Народното читалище е пререгистрирано през 2008 година. Традиционни прояви, организирани от Читалището са: Деня на родилната помощ, Трифон Зарезан, Великден, Коледа, Националния празник на Република България, Денят на Славянската писменост и култура и вечери посветени на Йовков.

Народно читалище „Паисий Хилендарски - 2006“

 Местоположение: община Силистра, село Айдемир
 Председател: Никола Караколев
 Телефон: 0878/ 655 050
 Открито през: 2006 година

Основано през 2006 година със своята активност и постоянство, читалището бързо и закономерно се утвърди като водеща културна институция в селото. С подкрепата на членовете си, с активността на младите хора, то успява да предложи на населението, разнообразни и интересни мероприятия, в различни области.

Основни цели: Пълно и качествено задоволяване на информационните, развлекателни и образователни нужди на населението.

Основни задачи: Да се превърне в посредник между хората и информацията, да работи за утвърждаване на Читалището като водеща културна институция, която да осигурява равен достъп и участие на всички жители на селото.

Водещи инициативи:

 • постоянно участие, насърчаване на младите хора от селото в инициативите на читалището
 • продължаване на добрите традиции в културната дейност и включване на нови форми
 • активно участие в проекти и програми

Народно читалище „Пробуда - 1940“

Местоположение: община Силистра, село Калипетрово
 Председател: Курти Иванов
 Секретар: Ирена Владимирова
 Телефон: 0878/ 270 006
 Открито през: 1940 година

Народно читалище „Пробуда – 1940“ е основано през 1940 година. От 1964 година се помещава в масивна двуетажна сграда, разполагаща със зрителна зала, две гримьорни, гардеробна, репетиционни зали и канцеларии.

Към Читалището има библиотека разполагаща с 15 100 тома художествена и специализирана литература.

Танцовият състав към Читалището е създаден през 1954 година, с ръководител Петър Дойков. От 1992 година съставът прераства в Ансамбъл за автентичен фолклор „Шиковци“.
В читалището работят и:

 • Група за стари градски песни „Камбанен звън“
 • Кукерска дружина
 • Коледарска дружина „Гребенци“
 • Школа по приложни изкуства
 • Работилница „Вълшебница“

Съставите към Читалището са носители на много медали, грамоти и отличия от международни, национални и регионални изяви. Читалището е домакин на Национален фестивал на Кукерските игри, който се провежда всяка нечетна година, Регионален конкурс за Добруджански народни изпълнители „С песните на Васила Вълчева“, който се провежда всяка четна година. Ежегодно се провежда и Събор на Лазарските групи.

В село Калипетрово всеки дом има свое лица, своя усмивка, своя песен, свой танц. Читалището е мястото, където калипетровци пренасят и съхраняват тези свои светини.

Народно читалище „Просвета - 1907“

Местоположение: община Силистра, село Професор Иширково
 Председател: Снежана Петрова
 Телефон: 0895/ 764 705
 Открито през: 1907 година

Читалището в село Професор Иширково е основано през 1907 година по инициатива на Дянко Беянов от град Котел – чиновник в Общината на селото. През 1911 година е вписано в Министерството на народната просвета с името „Просвета“. За председател е избран Иван Пейчев - по него време секретар-бирник в Общината. През 1958 година читалището се настанява в специално построена нова сграда, където е и сега.

Във връзка със 75-годишнината на Читалището, за активна народополезна дейност е наградено с Орден „Кирил и Методий“ - І-ва степен.

През 1941 година е изнесена и първата театрална пиеса „Анга“, а по-късно се поставят и други пиеси.

Към читалището има и библиотека с библиотечен фонд над 15 000 тома литература. В момента библиотеката работи по Проект „Глобални библиотеки“.

 • Художествената самодейност намира израз в изградените към читалището състави и формации:
 • Детска танцова школа
 • Детски танцов състав
 • Фолклорен танцов състав
 • Камерен младежки танцов състав
 • Детска група за народно пеене
 • Коледарска група
 • Лазарска група
 • Кукерски състав

През 2005 година стартира Първият събор – „Иширково пее и танцува“, който се провежда всяко година в края на месец септември.

Народно читалище „Родолюбие - 2006“

 Местоположение: община Силистра, село Айдемир
 Председател: Иванка Радулова
 Телефон: 0885/ 944 837 | 0895/ 026 336
 Открито през: 2006 година

Читалище „Родолюбие – 2006“ е създадено през 2006 година. Неговото седалище се намира на територията на селото, където развива и своята дейност. Въпреки липсата на какъвто и да е сграден фонд, институцията успява да води пълноценен културно-просветен живот.

Емблематични за дейността са му мероприятията, чиито основоположници са ръководството но Читалището, които в последствие станали традиционни:

 • Велик ден – празник на празниците.
 • Гергьовден
 • Малката Коледария

Народно читалище „Самообразование - 1942“

Местоположение: община Силистра, село Йорданово
 Председател: Мемду Али
 Секретар: Гюлтен Йортмеч
 Телефон: 0888/ 774 734
 Открито през: 1942 година

Народно читалище “Самообразование – 1942” е основано през 1942 година. Дейността си започва в работилницата на Пенчо Рачев. Основни задачи са, организиране на общоселски седенки и забави. По-късно получава дарение от 25 книги. В новосъздадената театрална група се поставя пиесата „Един ден жена“ и се посещават селата Ястребна, Смилец и Професор Иширково. През 1957 година в центъра на селото е построена нова читалищна сграда. В нея започва широка културно-масова работа, провеждат се и други социални дейности. За своите изяви и постижения, самодейците от читалището са отличавани с Грамоти, Дипломи и поздравителни адреси.

Читалището е пререгистрирано като Сдружение с нестопанска цел през 1997 година. Към читалището има изградена женска вокална група за турски народни песни. Участвали са във всички организирани от Общината пролетни игри и песни от различни етноси

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1966“

Местоположение: град Силистра
 Председател: Росен Атанасов
 Секретар: Радка Каталуева
 Телефон: 0894/ 675 442 | 0888/ 360 852
 Открито през: 1966 година

Читалището е създадено през 1966 година. То е единственият културен и духовен център в квартал „Гагарин“ – град Силистра. Дейността на Читалището започва с един самодеен състав и малка библиотека с библиотечен фонд – 600 тома литература. В настоящия момент библиотеката разполага с 13 652 тома литература.

Към Читалището функционират – Младежки, Средношколски и Детски танцови състави, Вокални групи, Състав за автентичен фолклор, Клуб за тенис на маса, Еко - клуб, Клуб на инвалида.

Читалището успешно сътрудничи с Общинското ръководство, училища и детски градини, с културните институции на територията на Област Силистра.

С дейностите на сформираните си клубове спомага за опазване и съхраняване на българските традиции и обичаи. Читалището е активен партньор при подготвянето и реализирането на проекти за приобщаване на представителите на различните етнически групи от региона.

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1966“ успешно реализира проект, финансиран от ПРООН и Министерство на културата чрез създаване на „Клуб на народно, приложно изкуство“.

Създадена бе база за обучение и развиване на народните занаяти.

Използваните форми и методи на работа го превръщат в съвременен образец на духовно въздействие върху личността, интересно място за отдих.

Народно читалище „Светлина - 1906“

Местоположение: община Силистра, село Смилец
 Председател: Гергана Бату
 Секретар: Милка Тодорова
 Телефон: 0894/ 689 248
 Открито през: 1906 година

Народно читалище „Светлина – 1906“ е създадено през 1906 година. За един век дейност, Читалището е успяло да съхрани фолклорът , обичаите и традициите на селото. За тези години, читалищните самодейни колективи са награждавани със златни и сребърни значки, завоювани награди от Окръжни, Регионални и Национални фестивали.

Читалището е носител на ІІ-ра награда от Националния преглед на Комитета за култура 1982 - 1984 година за най-добра читалищна дейност, а читалищния секретар удостоен със златна значка, от 3620 читалища от цялата страна.

 • Към читалището има изградени следните самодейни художествени състави:
 • Фолклорна група
 • Женска вокална група
 • Мъжки фолклорен състав
 • Младежка фолклорна група за изучаване на народни обичаи

С изявите си те популяризират характерния за селото песенен и танцов фолклор.

Към читалището има изградена библиотека с над 10 000 тома отраслова, художествена и детска литература. В момента библиотеката работи по Проект „Глобални библиотеки“.

Народно читалище „Христо Ботев - 1997“

Местоположение: община Силистра, село Българка
 Председател: Йорданка Димова
 Телефон: 0899/ 124 600
 Открито през: 1997 година

На родно читалище „Христо Ботев – 1997“ е културно-информационен център в село Българка. Създадено е през 1941 година в село Стубел (по късно Бръчма).

Основните цели, на които е подчинена читалищната дейност са развитие и обогатяване на културния живот, запазване на местните традиции и обичаи, приобщаване на жителите на селото към ценностите и постиженията на изкуството и културата.

За осъществяване на основните цели, дейността на читалището се развива в две основни насоки – развитие на любителското художествено творчество и организиране и провеждане на общоселски чествания, концерти и празници.

Традиционни прояви общоселски прояви, които организира и провежда са:

 • Общоселски тържества, свързани с честване на традиционните български празници – Ден на родилната помощ, Трифон Зарезан, Великден, Коледа , Празничен концерт посветен на деня на селото;
 • Традиционни тържествени концерти – Националния празник на България, Ден на Славянската писменост и култура, Денят на Ботев и загиналите за свободата на България;

В Читалище „Христо Ботев – 1997“ редовна репетиционна и концертна дейност провежда група за автентичен фолклор. Многобройни са участията и наградите на състава в местни, общински, регионални и национални фолклорни събори и фестивали. От 2010 година след одобрени проекти по програма на Фондация „Лале“ и Виваком, допълваща целева субсидия на Министерството на културата, читалището е обезпечено със съвременна компютърна, размножителна и озвучителна техника. На базата на това добро техническо обезпечаване, провеждането на всичко общоселски прояви, документирането на дейността на читалището са на съвременно качествено равнище.

https://www.livechatalternative.com/