Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1413
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ14L0

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 14.09.2020
Последна актуализация: 07.12.2021
Мария Савова - Младши счетоводител
Дата на публикуване: 10.01.2022

Милен Неделчев - Младши инспектор
Дата на публикуване: 10.01.2022

Мирослава Моллова-Димова - "СИ и РЛНСП"
Дата на публикуване: 10.01.2022

Надежда Петрова - Старши експерт "ЕЧ"
Дата на публикуване: 10.01.2022

Надка Маринова - Старши счетоводител
Дата на публикуване: 10.01.2022

Невин Еюб - Младши инспектор
Дата на публикуване: 10.01.2022

Ненка Ненова - Деловодител
Дата на публикуване: 10.01.2022

Николай Николов - Главен юрисконсулт
Дата на публикуване: 10.01.2022

Николета Дечева - Главен специалист
Дата на публикуване: 10.01.2022

Николета Маринова - Главен експерт
Дата на публикуване: 10.01.2022

Нина Нарлева - Младши експерт "ГРАО"
Дата на публикуване: 10.01.2022

Нурай Исмаилова - Старши експерт
Дата на публикуване: 10.01.2022

Петранка Тодорова - Управител на ЗЖХУИ
Дата на публикуване: 07.12.2021

Петя Върбанова - Младши инспектор "ИК"
Дата на публикуване: 07.12.2021

Ренета Андреева - Младши експерт "ГРАО"
Дата на публикуване: 07.12.2021

Росица Русева - Главен инспектор "ВВК"
Дата на публикуване: 07.12.2021

Ростислав Павлов - Секретар
Дата на публикуване: 07.12.2021

Румен Панев - Младши инспектор "ВВК"
Дата на публикуване: 07.12.2021

Румяна Петрушева - Младши експерт "ТРЗ"
Дата на публикуване: 07.12.2021

Савина Стоичкова - Младши експерт "АО"
Дата на публикуване: 07.12.2021

Саша Колева - Главен специалист "ГК"
Дата на публикуване: 07.12.2021