Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GC3
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018 г. Архив Декларации по чл. 35 от ЗПКОМПИ за 2023г

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2023
https://www.livechatalternative.com/