Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Контакти

 E-mail: mayor@silistra.bg
 Телефони: 086/ 824 243, 086/ 816 240
 Факс: 086/ 823 343

Приемен ден

Вторник от 10:00 до 12:00 часа.
Предварително записване на тел. 086/ 816 223 или на пропуска в Общинска администрация – Силистра.

Биографична справка

Лична информация:
 Роден на 10 май 1955 г.
 Семеен с две деца - дъщеря, син и внучка.

Професионален опит:
 От 10.11.2011 г. - кмет на община Силистра;
 2007 г. – 11. 2011 г. - „МБАЛ – Дулово” ЕООД, началник „Неврологично отделение”;
 2000 г. – 2007 г. - „МБАЛ – Силистра” АД, изпълнителен директор;
 06.03.2000 г. - 31.05.2000 г. – РЦЗ – Силистра, изпълнителен директор;
 1999 г. – 2000 г. - Общинска болница – Дулово, завеждащ „Неврологично отделение”;
 1998 г. – 1999 г. - Обединена районна болница – Силистра, директор;
 1989 г. – 1998 г. - Общинска болница – гр. Дулово, завеждащ „Неврологично отделение”;
 1982 г. – 1989 г. - Общинска болница – Силистра, ординатор в „Неврологично отделение”.

Образование:
 Висше:
 2003 г. – 2005 г. - Медицински университет – Варна, магистър „Обществено здравеопазване”;
 1983 г. – 1986 г. - Медицинска академия – София, придобита специалност „Нервни болести”;
 1975 г. – 1982 г. - Медицински университет – Варна, „Медицина”.
 Средно:
 1972 г. – 1975 г. - Гимназия „Св. Климент Охридски” – Силистра.