Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH2
Проекто наредби Проекто правилници

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.03.2022

В секциите в ляво можете да се запознаете с проектите за правилници и наредби на Община Силистра.