Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Патронажна грижа за възрастни хора

Дата на публикуване: 17.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Стартира предоставянето на услуга "Патронжана гриза за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"л Оперативна пограма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г."