Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти

Дата на публикуване: 17.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - пубрично-общинска собстевонст, за 2020г.