Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.01.2022

Центърът за информация и услуги в Община Силистра е създаден с финансовата подкрепа на Фондация за реформа в местното самоуправление по програма „Дунавска инициатива” на Американската агенция за международно развитие и открит официално на 3 ноември 2000г. Той е един от първите в България. Общинският център за информация и услуги на гражданите е разположен на партерния етаж на административната сграда на Община Силистра. Той има ясно и разбираемо обозначение. Центърът е леснодостъпен и е създадена възможност за обслужване на всички потребители отличавайки се с добър вътрешен дизайн и с комфорт. Разполага с квалифицирани и опитни специалисти, преминали специално обучение, както преди откриването му, така и през годините на неговото функциониране. ЦИУГ предоставя около 90 административни услуги.

Работните места в Центъра за информация и услуги на гражданите са оборудвани с модерна компютърна техника и специализиран софтуер.

Центърът е създаден за улесняване на гражданите, като им предоставя реална възможност за бързо, качествено и приятно обслужване. Гражданите подават своите заявления, плащат задълженията, които имат към общината и получават необходимите документи. Заедно с това ежедневно в Центъра идват граждани, които желаят да получат някакъв вид информация или нормативен акт.

https://www.livechatalternative.com/