Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2022

Местоположение

в сградата на Община Силистра на адрес:

улица „Симеон Велики" №33

Първи етаж

https://www.livechatalternative.com/