Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.03.2022

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка на място - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ет. 1, "Деловодство" или на телефон 086/ 816 202.

За да направите "Деловодна справка" е необходимо да посочите:

           - ВХОДЯЩ НОМЕР  НА ДОКУМЕНТА;

           - ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ

https://www.livechatalternative.com/