Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 20.04.2023

Адрес

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
България
ЕИК: 000565537


Кабинет на кмета
Тел.: 086/ 816 240, 086/ 824 243
Факс: 086/ 823 343
mayor@silistra.bg

Подаване на предложения, сигнали и жалби на:
Тел.: 086/ 816 250
press@silistra.bg
или в деловодството на общината

https://www.livechatalternative.com/