Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Устни запитвания и писмени заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация се подават в свободен текст или по образец в Деловодството на Община Силистра, или на телефони: 086/ 816 202 факс: 086-823 343 адрес: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 33, ет. 1, Общински център за информация и услуги e-mail: zdoi@silistra.bg работно време: всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. Място за преглед и/или четене на предоставената информация - гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, Общински център за информация и услуги

https://www.livechatalternative.com/