Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12196
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO0

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2021

В Община Силистра до момента няма случаи, в които една и съща информация да е предоставяна повече от три пъти.

https://www.livechatalternative.com/