Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3D62
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3DH2

Mандатна комисия по "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022

Председател: 

 Денислав Пламенов Димитров

Зам.-председател: 

 Константин Стоилов Христов
Членове: 1.   Бирол Ерол Мехмед
2.   Борислав Траянов Борисов
3.   Добринка Великова Кирчева
4.   Орлин Огнянов Николов
5.   Стоил Василев Стойчев