Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3L54
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3LT3

Комисия по "Образование, култура, културно-историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022

Председател: 

 Мирослава Красимирова Червенкова

Зам.-председател: 

 Елица Йорданова Тодорова
Членове: 1.   Георги Георгиев Атанасов
2.   Денка Димитрова Михайлова
3.   Илиана Димитрова Митева
4.   Константин Стоилов Христов
5.   Михаела Тодорова Попазова
6.   Светлана Вескова Великова
7.   Хасан Яшар Алегбер