Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3LG6
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3LK2

Комисия по "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022

Председател:

 Здравко Горанов Горанов
Зам.-председател:

 Добринка Великова Кирчева

Членове: 1.  Борислав Траянов Борисов
2.  Георги Йорданов Спасов
3.  Елица Йорданова Тодорова
4.  Ивелин Митков Неделчев
5.  Илиана Димитрова Митева
6.  Михаела Тодорова Попазова
7.  Светлана Вескова Великова
8.  Стефан Железов Железов
9.  Стилиян Стойчев Стойчев
10.  Стоян Станков Узунов