Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3LI4
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3L63

Комисия по "Икономическа и инвестиционна политика, опазване на околната среда, туризъм, селско, горско и водно стопанство"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022
Председател: 

 Орлин Огнянов Николов

Зам.-председател: 

 Борислав Траянов Борисов

Членове: 1.   Валентин Йорданов Перчемлиев
2.   Гален Мирославов Енев
3.   Георги Йорданов Спасов
4.   Златко Стефанов Куртев
5.   Иван Станков Ковачев
6.   Мирослава Красимирова Червенкова
7.   Светлана Вескова Великова
8.   Стефан Железов Железов
9.   Стилиян Стойчев Стойчев
10.   Стоян Станков Узунов