Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3LE3
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3L94

Комисия "Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022

Председател: 

Константин Стоилов Христов

Зам.-председател: 

Гален Мирославов Енев
Членове: 1.  Денка Димитрова Михайлова
2.  Емил Костадинов Иванов
3.  Златко Стефанов Куртев
4.  Иван Станков Ковачев
5.  Иванка Господинова Ташева
6.  Мирослава Красимирова Червенкова
7.  Орлин Огнянов Николов
8.  Пейчо Стефанов Пейчев
9.  Стилиян Стойчев Стойчев
10.  Стоян Станков Узунов

 

https://www.livechatalternative.com/