Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24G6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN4

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 13.07.2021
Последна актуализация: 03.11.2021

В секциите в ляво можете да откриете протоколите и решенията от проведените заседания на Общински съвет - Силистра в мандат 2019-2023 г.