Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A4

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
СЪОБЩЕНИЕ № 11/ 27.01.2023 Г.
Дата на публикуване: 02.03.2023

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2021 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2020 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2019 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2018 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2017 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2016 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2015 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2014 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2013 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2012 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2011 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 2010 г.
Дата на публикуване: 22.02.2022