Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на Община Силистра

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.03.2023

Ростислав Светославов Павлов

Контакти:
E-mail: R.Pavlov@silistra.bg
Телефони: 086/ 816 241, 086/ 816 222

Биографична справка

Лична информация:
 Роден на 8 май 1972 г.
 Женен с две дъщери.

Професионален опит:
 19.12.2011 г. – Секретар на Община Силистра;
 01.11.2010 г. – 10.11.2011 г. – началник-отдел „Връзки с обществеността и международно сътрудничество” в Община Силистра;
 18.05.2010 г. – 01.11.2010 г. – началник-отдел „Строителство и контрол” в Община Силистра;
 27.01.2003 г. – 18.02.2010 г. – директор, ТП на НОИ – гр. Силистра;
 07.04.1999 г. – 27.01.2003 г. – финансов ревизор в ТП на НОИ – гр. Силистра;
 01.10.1998 г. – 01.12.1998 г. – стоковед в ЕТ “Роди” гр. Варна;
 01.10.1990 г. – 10.01.1991 г. – работник в склад в Предприятие “Млечна промишленост” - Силистра.

Образование:
 Висше:
 2007 г. – 2008 г. - СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов – Магистър по стопанско управление;
 1992 г. – 1997 г. - ИУ гр. Варна – Бакалавър по икономика.
 Средно:
 1986 г. – 1990 г. - Природо-математическа гимназия “Климент Охридски” гр. Силистра.

https://www.livechatalternative.com/