Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.02.2024

Общински съветник Бирол Ерол Мехмед 

  Бирол Ерол Мехмед
 

  Средно икономическо
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Борислав Траянов Борисов
   

  Средно
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Венко Петров Начев
         

  Висше - Електроинженер
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

   Веселин Петров Суров

 

  Висше - Треньор по плуване и магистър Маркетинг
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

 Гален Мирославов Енев
 

  Средно
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

 Галина Русева Павлова

 

 Висше - Икономика
 Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Ганчо Маринов Неделчев
 

   Средно - Обществено хранене
   Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

 Георги Павлов Гайдаров
 

  Висше - Машинен инженер
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

 Денислав Пламенов Димитров
 

  Висше - Икономика и финанси
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Денка Димитрова Михайлова
 

  Висше – Химия и физика
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Димитър Сашев Тодоров
 

  Висше - Магистър - Бизнес логистика
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Димитър Трендафилов Трендафилов
 

  Висше - Технология на машиностроенето; Стопанско управление
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

 

  Иванка Господинова Ташева

 

  Висше - Социална педагогика
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Илиана Димитрова Митева

   

  Магистър - Журналистика и електронни медии
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Йордан Стоянов Стоянов

 

   Висше - Управление на информационните системи
   Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Керанка Вълчева Иванова

 

  Висше - инж. Агроном РЗ
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

  Красимир Христов Димитров

  Магистър - Държавно и общинско управление
  Клетва 10.11.2023 г.

 

  

  Лазар Иванов Лазаров


   Висше - Електроенергетика
  Клетва 21.12.2023 г.

 

 

 

 Лъчезар Тодоров Тодоров

 

  Висше - Педагогика - треньор по баскетбол
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

    

  Марин Руменов Николов

   Висше - История
   Клетва 10.11.2023 г.

 

 

  Мария Димитрова Димитрова

 

  Висше - Лекар по дентална медицина
  Клетва 10.11.2023 г. 

 

 

 

  Мария Иванова Недялкова
 

  Висше - Магистър - "Управление на човешките ресурси" и "Финанси и банково дело"
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

  Мария Христова Илчева-Иванова

   

  Висше - Архитектура, строителни конструкции
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

  

  Орлин Огнянов Николов

 

  Висше - инженер технолог "Обществено хранене, биология на месо и риба"
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Рефик Тефик Хадживат

   Средно - Счетоводство
  Клетва 10.11.2023 г

 

 

 

 

  Ростислав Николаев Манолов

  
  Средно - История
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Свилен Иванов Димитров

   Средно
   Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Станислав Иванов Ковачев

 

  Средно - Банково, застахователно и осигурително дело
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

 Стефан Железов Железов
 

   Висше - Икономика и управление на търговията
  Клетва 13.12.2023 г.

 

 

 

 Стоил Василев Стойчев


  Средно специално - Информатика
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

  

 Стоян Киров Киров

 

  Магистър - Здравен мениджмънт
  Клетва 10.11.2023 г.

 

 

 

  Стоян Станков Узунов

 
  Средно специално - Механизатор в растениевъдството
  Клетва 10.11.2023 г

 

 

  Теменужка Богданова Бухчева

 

  Висше - доц. д-р по Физика
  Клетва 10.11.2023 г

https://www.livechatalternative.com/