Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3LG6
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3LK2

Комисия по "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 10.01.2024

Председател:

 Веселин Петров Суров
Зам.-председател:

 Рефик Тефик Хадживат

Членове: 1.  Борислав Траянов Борисов
2.  Веселин Петров Суров
3.  Керанка Вълчева Иванова
4.  Лъчезар Тодоров Тодоров
5.  Мария Димитрова Димитрова
6.  Мария  Иванова Недялкова
7.  Мария Христова Илчева – Иванова
8.  Рефик Тефик Хадживат
9.  Стоян Киров Киров
10.  Теменужка Богданова Бухчева

 

https://www.livechatalternative.com/