Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 31.07.2022

 

Кмет на село Айдемир

Айдемир

Денчо Георгиев
Кмет на село Айдемир

Контакти:
 E-mail: aidemir@silistra.bg
 Телефон: 0879/ 524 185

 

 

 

Кмит на Полковник ЛамбриновоПолковник Ламбриново

Ангел Желев

Кметски наместник на село Полковник Ламбриново

 

Контакти:
 E-mail: p.lambrinovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 277

 

 

Кмет на Калипетрово

Калипетрово

Никола Узунов
Кмет на село Калипетрово

Контакти:
 E-mail: kalipetrovo@silistra.bg
 Телефон: 0885/ 513 036

 

 

 

 

Кмет на Казимир

Казимир

Георги Колев
Кметски наместник на село Казимир

Контакти:
 E-mail: kazimir@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 276

 

 

 

 

Кмет на Бабук

Бабук

Костадин Иванов
Кмет на село Бабук

Контакти:
 E-mail: babuk@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 082

 

 

 

Кмет на Майор Ценович

Майор Ценович

 

Катя Кръстева
Кметски наместник на село Майор Ценович

Контакти:
 E-mail: cenovich@silistra.bg
 Телефон: 0885/ 646 413

 

 

 

 

Кмет на Брадвари

Брадвари

Нуран Халим
Кмет на село Брадвари

Контакти:
 E-mail: bradvari@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 283

 

 

 

 

Кмет на Срацимир

Срацимир

Енчо Енчев
Кметски наместник на село Срацимир

Контакти:
 E-mail: sracimir@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 269

 

 

Кмет на Иширково

Професор Иширково

 

Венцислав Маринов
Кмет на село Професор Иширково

Контакти:
 E-mail: ishirkovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 280

 

 

Кмет на СърповоСърпово

Иван Савов
Кметски наместник на село Сърпово

Контакти:
 E-mail: sarpovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 274

 

 

 

Кмет на ЙордановоЙорданово

Ведат Сали
Кмет на село Йорданово

 

Контакти:
 E-mail: yordanovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 284

 

Богорово Кмет на Богорово

 

 

Маринка Тодорова
Кметски наместник на село Богорово

Контакти:
 E-mail: bogorovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 270

 

Кмет на СребърнаСребърна

Георги Иванов
Кмет на село Сребърна

Контакти:
 E-mail: srebarna@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 281

 

 

 

Българка Кмет на Българка

 

 

Мария Желева
Кметски наместник на село Българка

Контакти:
 E-mail: bulgarka@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 273

 

 

Кмет на ВетренВетрен

Велемира Николова
Кмет на село Ветрен

Контакти:
 E-mail: vetren@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 268

 

 

 

Кмет на Поп Кралево

Поп Кралево

Иван Иванов

Кметски наместник на село Поп Кралево

Контакти:
 E-mail: popkralevo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 271

 

 

 


Кмет на Смилец

 

Смилец

Петранка Неделчева
Кмет на село Смилец

Контакти:
 E-mail: smilec@silistra.bg
 Телефон: 0885/ 646 320

 

 

 

Кмет на ГлаванГлаван

Ивелин Иванов
Кметски наместник на село Главан

Контакти:
 E-mail: glavan@silistra.bg
 Телефон: 0887/ 812 455