Z6_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930S95
Z7_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930S54

Бюджет 2020

Дата на публикуване: 21.04.2021
Последна актуализация: 26.04.2021
Приложение №1, №2 и №3
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 4
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №5 и №5А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №6
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №6 - А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №7, №7А, №7Б и №7В
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 8
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 9
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 9А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 9Б
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 10
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 11
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 11А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 11Б
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 11В
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 12
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 13
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 14
Дата на публикуване: 27.04.2021