Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2023

Археологически музей

Археологически музей

Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. На 18 ноември 1898 г. с Протокол №9 на Учителския съвет при Педагогическото училище се взема решение за създаване на музей. На 11 януари 1899 г. е утвърден Уставът му от тогавашния министър на Народното просвещение Иван Вазов, като по този начин музеят е узаконен.

След окупацията на Южна Добруджа от Румъния през 1913 г. силистренската музейна сбирка е прехвърлена в България и експонатите й попадат в Софийския археологически музей и в Русенския окръжен музей. По време на румънската окупация в Силистра има уредени две музейни сбирки, чиито експонати след оттеглянето на румънските власти през 1940 г. са отнесени в Румъния. Но идеята за музей отново се реализира и на 19 октомври 1941 г. в града се основава Историко-етнографско дружество, което през 1943 г. преминава към читалище “Доростол”. В приетия нов устав са посочени основните цели и задачи на бъдещия музей.

В гр. Силистра през м. октомври 1942 г. е открита световноизвестната римска гробница със стенописи от ІV в. На 27 август 1947 г. е учреден музеен комитет, чиято цел е да се обединят всички музейни сбирки в един музей, а през 1953 г. музеят е обявен за професионален културен институт и преминава на пряко подчинение на Околийски народен съвет – Силистра. Първият щатен директор е Цветана Друмева. Първата постоянна музейна експозиция на тема “Каменно-медната епоха и родовото общество” е открита на 5 май 1954 г.

Музейният фонд е обогатен с ценни находки: шлем-маска от І в., скулптура на жена “Подитиция” и слънчев часовник. Тези експонати са включени в Националния музеен фонд на България.

През 1967 г. е открит Етнографският музей, а в реставрираната турска крепост “Меджиди табия” са подредени експонати на отделите “Археология” и “Национално-освободителни борби”. През 1968 г. музеят се обогатява с още една уникална находка – римска колесница и саркофаг, в който са положени два богато украсени меча, златен пръстен и монета на император Проб (276-282). От 1968 г. музеят започва спасителни археологически проучвания проучвания на античния Дуросторум и средновековния Дръстър.

От 1976 г. с министерско постановление е обявен Археологически резерват “Дуросторум – Дръстър – Силистра”, чиито граници днес заемат 90% процента от територията на град Силистра. През следващите десетилетия музеят изгражда нови експозиции и обогатява фондовете си. Продължават проучванията на средновековния Дръстър. Основният фонд включва над 42 000 инвентарни единици.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Музеят няма специално обособено място за паркиране, но в близост до него има места за паркиране. Не е достъпен за хора с увреждания. Снимането е разрешено само срещу заплащане без светкавица, а в съкровищницата е тотално забранено. Изнасят се беседи на английски и френски език. Допускат се максимум 40 души на беседа.

Работно време

 • май – октомври
  От вторник до събота – 09.30 ч. – 12.00 ч.,12.30 ч. – 17.00 ч.
  Почивен ден – неделя и понеделник
 • октомври – май
  От понеделник до петък - 09.30 ч. – 12.00 ч.,12.30 ч. – 17.00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя

Входни такси

 • За учащи, студенти и пенсионери – 1,00 лв.
 • За възрастни – 3,00 лв.
 • Беседа – 6,00 лв.
 • Снимки с фотоапарат – 5,00 лв.

Контакти

 • ул. „Симеон Велики” №74, гр. Силистра
 • Телефон: 086/ 822 075
 • E-mail: museumsilistra@abv.bg

Библиотека "Партений Павлович"

Библиотека "Партений Павлович"

 

Библиотека “Партений Павлович” е създадена през 1959 г. с библиотечен фонд от 26 095 библиотечни единици, които днес вече са 298 347.

На 26 май 1981 г. - в чест на 1300 - годишнината на основаването на българската държава, на библиотеката тържествено е дадено името на първия възрожденски светски писател, родом от Силистра - Партений Павлович.

На 31 май 1984 г. - по случай 25-тата си годишнина, библиотеката е наградена с орден "Кирил и Методий" I степен.

 

Биосферен парк "Сребърна"

Биосферен парк "Сребърна"

Славата на Биосферен парк „Сребърна“ е свързана, от една страна, с факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica, а от друга страна, с уникалните и разнообразни видове водоплаващи птици в него. Паркът обхваща езерото Сребърна и околностите му – около 660 хектара охраняема площ и буферна зона от около 540 хектара.

Биосферен парк „Сребърна“ се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica. „Сребърна“ е вписан в регистъра на защитените територии с Постановление на Министерския съвет. Езерото Сребърна е включено в Списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО и в Списъка на орнитологично важните места в Европа (защитени зони от националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Резерватът разполага с голям паркинг и той, и музеят към него са достъпни за хора с увреждания. Снимането в резервата е разрешено, но в музея се заплаща билет на стойност 5 лв. Към Природонаучния музей има на разположение двама екскурзоводи с английски език.

Работно време:

 • от 1 април до 30 септември - от 8.00 до 18.00 ч (всеки четвъртък безплатно)
 • от 1 октомври до 30 март – 8.00 до 16.00 ч (събота и неделя – почивен ден)

Входни такси:

 • Деца под 7 години – безплатно
 • Ученици – 1лв
 • Възрастни – 5лв
 • Хора с увреждания – 1лв

Контакти:

Дунавски парк

Дунавски парк

Дунавският парк в град Силистра е първият обществен парк в страната. Той е прекрасно място за отдих с чудесна гледка към река Дунав и множество места за игра на малките деца. В него могат да се видят някои дървесни видове, които са уникални по рода си и са защитени.

Дунавският парк е основан през 1895 г. Първоначално служи за зеленчукова градина. На 29 юни 2015 г. са отбелязани 145 години от създаването на красивия Дунавски парк в Силистра. А през декември 2015 г. зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството открива реновирания парк по проект „Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Проектът е на обща стойност 5,3 млн. лв. Целта на реконструкцията на парка е да се повиши достъпността и безопасността на средата и да се подобри цялостният естетически облик на града.

Епископски дворец от края на IV-VI в.

Епископски дворец от края на IV-VI в.

Епископският дворец от края на IV-VI в. е бил резиденция на първите български епископи. Приблизително в центъра на канабите (жилищни квартали) през ІІ-ІІІ в. е издигната голяма градска вила с подово отопление, която вероятно е била резиденция на управителите (префектите) на провинция Мизия, чиято столица е Дуросторум.

Предполага се, че дворецът e бил резиденция на патриарсите от Доростолската митрополия, която е сред първите епархии в българските земи, формирана около 390 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Останките на Епископския дворец се намират на открито и са със свободен режим на посещение.

Етнографски музей

Етнографски музей

Етнографският музей в Силистра е открит през 1967 г. Той се помещава в постройка, датираща от средата на XIX век – бивша сграда на турската полиция.

Изложбената част е разположена на площ от 300 кв.м в 10 стаи. Тя се състои от артефакти от бита и културата на хората от Добруджанския край и Силистра от средата на ХIХ век до началото на ХХ век.

Основният фонд на музея съдържа около 50 000 броя културно-исторически ценности. Успешно развива опазването и експонирането на движимите културни ценности, материалното и нематериално културно-историческо наследство, за задълбочаване проучването на историята града и на Добруджа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Музеят не е достъпен за хора с увреждания, тъй като има стълби. Има паркинг в околните улици. Снимането е забранено.

Работно време

 • май – октомври
  От вторник до събота – 09.30 ч. – 12.00 ч. и 12:30 ч. - 17.00 ч.
  Почивен ден – неделя и понеделник
 • октомври – май
  От понеделник до петък - 09.30 ч. – 12.00 ч. и 12:30 ч. - 17.00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя

Входни такси

 • За учащи, студенти и пенсионери – 1.00 лв.
 • За възрастни – 2.00 лв.
 • Беседа – 6.00 лв.

Контакти

 • ул. „Отец Паисий” № 37, град Силистра
 • Тел.: 086/ 831 142
 • E-mail: museumsilistra@abv.bg

 

Катедрален храм "Св. Св. Първоапостоли Петър и Павел"

Катедрален храм "Св. Св. Първоапостоли Петър и Павел"

Храмът „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“ в Силистра е построен след Кримската война от майстори от водещата за този период Дряновска архитектурна школа. Стенописите са дело на известния български художник проф. Кожухаров.

Обектът е част от Доростолската митрополия, която е сред първите епархии в българските земи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Храмът е отворен всеки ден от 7.00 до 19.00 ч.

Входът е безплатен и няма специален екскурзовод. Някои от свещениците в храма са запознати с историята му. Снимането е разрешено. Храмът няма специален паркинг, но паркирането в близост до входа е разрешено. Обектът е достъпен за хора с увреждания.

Контакти

 • Тел.: 086 822 044

 

Крепост Меджиди Табия

Крепост Меджиди Табия

На един от най–красивите хълмове край Силистра е издигната „Меджиди Табия“ – добре запазена турска отбранителна крепост, датираща от 1847 г. Уникалното при нея са високите стени и подземните тунели, които стигат от хълма до ключови места в другият край на града.

Турският форт "Абдул Меджиди" (Меджиди Табия), намиращ се южно от Силистра, е най-запазеният от фортификационната турска система, изиграла важна роля в руско-турските воини от 1853 - 1856 и 1877 - 1878 г.

Нейното построяване е наложено от необходимостта за допълнително укрепяване на крайдунавските градове, когато реката се утвърждава като естествена граница на Османската империя. Идеята за построяването на тази система от военни укрепления е дело на известния немски военен инженер Хелмут фон Молтке, посетил града през 1837 г. Във връзка с това той пише: "Въпреки, че местността е неблагоприятна във фортификационно отношение, стратегическото значение на Силистра е толкова по-важно… Силистра може да се превърне в добро укрепление, когато се създадат четири самостоятелни укрепления..." - и наистина Меджиди Табия представлява част от укрепения четириъгълник Силистра - Русе - Шумен - Варна. (Тя е една от седемте крепости-фортове, разположени в полукръг около централната турска крепост отбранявали Силистра по време на Кримската война).

Крепостта е градена през периода 1841 - 1853 г. Строена е от принудително събрани 300 българи - майстори, които след това са заточени в Анадола, за да не издадат тайната на крепостта. Със същата цел в Цариград е бил обесен комендантът на строежа Али паша, повикан там "за да получи своята награда".

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Крепостта е труднодостъпна за хора с увреждания. Максималният брой посетители е 30 души (деца) и 40 души (възрастни). Паркирането на входа на крепостта е разрешено за леки автомобили и автобуси. Има екскурзовод. Изнасят се беседи на турски, румънски, руски, английски и български език. Снимането е разрешено навсякъде, включително и в залите за музейна експозиция.

Работно време:

От Май до м. Октомври 
от 10.00 до 17.30 ч.
Без почивен ден

Входни такси:

 • Възрастни – 5.00 лв.
 • Ученици, пенсионери, студенти – 2.00 лв.
 • Беседа – 6.00 лв.

Адрес:
Южно от град Силистра по пътя за град Шумен, като се завива наляво преди село Калипетрово, в непосредствена близост до телевизионната кула.

 

Крепостта "Дръстър" (Дуросторум)

Крепостта "Дръстър" (Дуросторум)

Ако следваме писмените източници (по-специално Procopius Caesarius), цитаделата на Доростол-Дръстър не само е построена, но и е проектирана от император Юстиниан Велики в началото на VI в., а този архитектурен укрепващ шедьовър е създаден в двореца му съвместно с един от най-висшите му служители - Теодор.

Дръстър е средновековното име на сегашния град Силистра. Градът възниква на основите на древния град Дуросторум. В ранновизантийското укрепление Дуросторум се превръща в центъра на средновековния град Дръстар. След покръстването на българите, то става седалище на Българската православна църква, а по време на Второто българско царство е столичен център. Градът има две крепостни стени - Северна и Южна.

Крепостта е била център на древния град Дуросторум, средновековния Дръстър. След покръстването на българите става седалище на Българската православна църква, а по време на Второто българско царство е градски център. Крепостта е била цитаделата - своеобразен военно-стратегически център на древния град Дуросторум, средновековния Дръстър и късно средновековната Силистра между IV и началото на XIX век.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
Намира се на открито и е със свободен режим на посещение.

 

Национален архитектурен и археологически резерват "Дуросторум - Дръстър - Силистра"

Национален архитектурен и археологически резерват "Дуросторум - Дръстър - Силистра"

Резерватът включва три зони: 1. Самият резерват обхваща границите на цитаделата на Дуросторум-Дръстър до Дунавския бряг и близките околни територии. 2. Зоната на легионния лагер и канабите обхваща централната и североизточнита част на Силистра. 3. Зоната на некрополите обхваща югоизточната периферия на Силистра.

Дръстър е средновековното име на днeшния град Силистра. Градът възниква върху основите на древния античен град Дуросторум. Ранновизантийското укрепително съоръжение Дуросторум става ядро на средновековния град Дръстър. След покръстването на българите е седалище на Българската православна църква, а по време на Второто българско царство е митрополитски център. Има две крепостни стени – северна и южна.

Античния град Дуросторум е бил главният фортпост на империята срещу варварите, след това се превръща в Дръстър, център на Средновековна България, а след покръстването на българите е седалище на Българската православна църква. По време на Второто българско царство е митрополитски център.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Археологическият резерват се намира на открито и е със свободен режим на посещение.

 

Патриаршеска катедрална църква и патриаршески дворец от Х век

Патриаршеска катедрална църква и патриаршески дворец от Х век

Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски (Дръстърски) в Дръстър (Силистра) е първата патриаршеска църква в българската държава и втората по големина в страната. По думите на проф. Атанасов, това е „храмът – майка“ на Българската патриаршия. Смята се, че това е катедралната църква на първия епископ на Дръстър след покръстването.

Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски (Дръстърски) в Дръстър (Силистра) е първата патриаршеска църква в българската държава и втората по големина в страната.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Останките от катедралната църква и Патриаршеския дворец се намират на открито и имат свободен режим на посещение. Катедралната патрирашеска църква е консервационно затрупана. На място е поставена голяма информационна табела.

 

Природонаучен музей при Биосферен парк "Сребърна"

Природонаучен музей при Биосферен парк "Сребърна"

Природонаучен музей „Сребърна“ със своята самобитна и уникална характеристика привлича туристи от цял свят.

Биосферен резерват „Сребърна“ се намира на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica. Сребърна е вписан в регистъра на защитените територии с Постановление на Министерския съвет. Езерото Сребърна е включено в Списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО и в Списъка на орнитологично важните места в Европа (защитени зони от националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие).

Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения съгласно Европейския Червен списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида съгласно Червената книга на България.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

В сградата се предлагат чрез вендинг апарати топли и студени напитки, закуски и лакомства, има подходящи места за отдих вътре и отвън – пейки и люлки.

Музеят разполага с парко места за автомобили и автобуси. Има рампа за свободен достъп на хора с увреждания.

Тук гостите могат да си закупят рекламни материали, както и да получат такива безплатно.

Снимането в резервата е разрешено, но в музея се заплаща билет на стойност 5.00 лв. Резерватът разполага с двама екскурзоводи с английски език.

Работно време:

 • Лятно - от 1 април 30 септември - от 8.00 до 18.00 ч. (Без почивни дни)
 • Зимно - от 1 октомври до 30 март - от 8.00 до 16.00 ч. (Почивни дни - събота и неделя)

Входни такси:

 • Учащи, пенсионери, хора с увреждания – 1 лв.
 • Възрастни – 5 лв.
 • Снимане – 5 лв.
 • Беседа - 6 лв.

Контакти:

 • Е-мейл: museum_srebarna@abv.bg   
 • Тел.: 08677 24 69

 

Река Дунав

Река Дунав

Дунав е важен международен воден път, който минава през 10 страни: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия и Черна гора, България, Румъния, Молдова и Украйна, като водоносният басейн се разпростира и върху 7 други страни.

Някои големи градове са разположени на реката: Улм (в Германия), Виена (в Австрия), Братислава (в Словакия), Будапеща (в Унгария) и Белград (в Сърбия и Черна гора). След изграждането на немския канал Рейн – Майн - Дунав през 1992 г. реката става част от трансевропейски воден път от Ротердам на Северно море до Сулина на Черно море. Това прави обща дължина от 3 500 км. Количеството стоки, които се транспортират по Дунав, се увеличава до около 100 мегатона през далечната 1987 г.

1999 е годината през, която придвижването се затруднява от бомбардирането на три моста в Сърбия от страна на НАТО. Разчистването завършва чак през 2002 г.

Дунав бива споменат в заглавието на известния валс на австрийския композитор Йохан Щраус „До красивия син Дунав“ (An der schonen, blauen Donau). Реката също така има място и в българската памет, включително чрез марша „Тих бял Дунав“.

 

Римска градска вила

Римска градска вила

Римската градска вила датира от ІІ в. Смята се, че е принадлежала на заможна аристократична фамилия. През ІІІ-ІV в. е разширявана и достроявана. При готските нашествия в края на ІІІ или в средата на ІV в. вилата, както и Дуросторум са разрушени и опожарени. Смята се, че вилата е принадлежала на заможна аристократична фамилия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Обектът се намира на открито и е със свободен режим на посещение.

Римска гробница

Римска гробница

Римската гробница в Силистра датира от средата на IV век. Известна е с богатата си стенописна украса (геометрични, животински и човешки фигури, ловни сцени, господарската семейна двойка и техните слуги), които са направени вероятно от египетски или сирийски художник. Гробницата представлява еднокамерна сводеста каменна постройка с вход от изток и размери 3.3 м x 2.60 м x 2.30 м. Тя е открита през 1942 г. и днес е положена в специална защитена сграда.

Силистренската гробница е уникална с това, че за разлика от други гробници, всичките й стени и таванът са изцяло изрисувани. Те сред най-известните, най-проучваните и най-дискутираните паметници на късноантичното изкуство в България и на Балканите Същевременно е най-известният в страната и чужбина античен паметник на Дуросторум-Силистра. Смята се за емблематично творение на късноантичната цивилизация от средата на ІV в. и е включена във всички енциклопедии и монографии, посветени на късноантичното изкуство. Затова е включена в списъка на паметниците на културата с национално значение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Римската гробница е затворена з посетители.

Адрес:
ул. „Седми септември” и „Бойка войвода”, гр. Силистра
тел.: 086/822 154 и 086/822 075

Туристически дестинации в Силистра

Община Силистра е една от най-старите и красиви, разположени по река Дунав, в Североизточна България. В нея влизат 19 населени места.

Град Силистра е най-старият български град на Дунава. Създаден, през 19 година е бил част от Римската империя. Първото му известно име е Дуросторум. Съвсем скоро става главен град на голямата римска провинция Мизия. През I-II век достига своята точка на величие - апогея си. От този период до наши дни са запазени много артефакти и археологически паметници. През 169 година големият римски император Марк Аврелий признава Дуросторум за самостоятелен град и всички жители в него са обявени за римски поданици. Крепостта придобива важно стратегическо и военно значение. Разраства се и се превръща в голям търговски център. Управлението на града е подобно на това в Рим и гражданите имат много привилегии. Според историците именно в Дуросторум е роден известният пълководец Флавий Аеций, който разгромява великия хунски вожд Атила.

През последните години Силистра се развива стремглаво. Превърнал се е в привлекателна туристическа дестинация със своята богата и разнообразна история, археологическите и исторически находки и паметници. Градът има добра транспортна инфраструктура, пътищата са поддържани. Като Областен град е лесно достъпен. Има постоянни автобусни линии от и до по-големите градове в страната, както и жп превоз. На разположение на посетителите в града са много хотели, къщи за гости и семейни хотели, които предлагат настаняване и идеални условия за една незабравима почивка. Около пешеходната зона, край реката, има много красиви и изискани ресторанти, които предлагат богато и разнообразно меню.

Едни от най-интересните и атрактивни места в община Силистра са архитектурно-археологическият резерват, Историческият и Археологическият музеи. Крепостта “Меджи табия” и Римската гробница могат да ви пренесат в миналото за нула време. Старото Педагогическо училище е лесно да бъде посетено, защото в него сега се помещава Художествената галерия на Силистра. Заслужава се да се посети и богатият Етнографски музей. Резерват Сребърна също е място, което не трябва да се пропуска.

Архитектурно-археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“

Националният архитектурно-археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“ заема много голяма територия от областния град- почти 2/3 от площта му. Навсякъде могат да се видят останки от крепостни стени, паметници и артефакти. Едни от най-интересните е Патриаршеската базилика, която датира от IX век и е разкрита сравнително скоро. Тя е предназначена за първия патриарх у нас Дамян. Част от резервата са останките от крепостните стени на древния Дръстър, които са го защитавали от набезите на враговете. Северната стена е построена около IV век, която на по-късен е възстановена и се е използвала чак до ХV в, когато градът пада под турско робство. Пред нея някога се е намирало и пристанището на града, а на изток - дворецът на българските владетели. Този дворец е построен от хан Омуртаг и по-късно приютява великият цар Симеон. Според историци и археолози Южната стена на древния град е сред най-впечатляващите защитни съоръжения на територията на България. Построена е по времето на императорите Диоклециан и Константин Велики, по-късно император Юстиниян я възстановява.

Крепост „Абдул Меджиди“

Друга забележителност на Силистра е турската крепост „Абдул Меджиди“ или както е по-известна “Меджиди табия”. Разположена е на юг от града и е сред най-запазените укрепителни пунктове на фортификационната система по време на турското робство. Има много важна роля по време на Кримската война и по-късно през Руско-турската Освободителна война. Фортът е построен, за да може дунавските градове да бъдат допълнително защитени, защото реката е била естествената северна граница на голямата Османска империя. Идеята и проектът са дело на големия немски инженер Хелмут фон Молтке, който посещава Силистра през 1837 година.

Строежът продължава в периода 1841-1853 година. Триста българи са участвали принудително и трудът им е бил ангария. От този период са и възрожденските храмове в Калипетрово и Алфатар. Султан Абдул Меджид е впечатлен от строителните дейности и през 1847 година посещава града, за да може лично да се убеди в мощта на форта. На него е и наречена укрепителната система - Меджиди. Официално крепостното укрепление е завършено точно в навечерието на Кримската война и изиграва много важна роля за защитата на Силистра от вражеските нападения. Дори в сражението участва световноизвестният руски писател Лев Толстой. По-късно фортът участва и в Руско-турската Освободителна война. Днес “Меджиди табия” е единствената напълно запазена крепост от времето на турското робство на територията на България.

Регионален исторически музей

Фортът е част от Регионалния исторически музей на Силистра, който е учреден през 1899 година. Музеят разполага с две основни експозиции - археологическа и етнографска, както и няколко други обекта в общината, които са към него. Етнографската експозиция е известна в цялата страна и е изключително богата. Заема над 300 квадратни метра и в нея са изложени най-различни предмети от бита и културата на местното население от средата на XIX век до началото на XX век. Изложени са много оръдия на труда, кукерски маски, носии и костюми.

Археологическата експозиция се помещава в сграда, която сама по себе си е архитектурен паметник и е строена в началото на XX век. Част от колекцията на музея е римски слънчев часовник, направен от камък. Той е най-старият намиран на територията на България. Други атрактивни и ценни експонати са гробни предмети, колесница на римски магистрат и колона с името на хан Омуртаг.

Римска гробница

Римската гробница в Силистра е открита през 1942 година и е една от емблемите на града. Тя е пример за невероятните възможности на късноантичната цивилизация. Украсена е богато с много стенописи. На тях са изобразени различни ловни сцени, човешки и животински фигури, както и геометрични форми. Гробницата има всички белези на Константиновата епоха. По вътрешното и оформление ясно личи опитната ръка на творец от източните провинции на голямата Римска империя - предполага се, че е бил от Сирия или Египет.

Дунавски парк

В самото сърце на Силистра има красив зелен оазис – Дунавският парк. Той е идеалното място за почивка, разходка след зеленината и спасение от шума на града. От него се разкрива величествена гледка към река Дунав. Паркът е създаден преди повече от век. През 1870 за него е писано за пръв път във вестник „Дунав“. Днес на територията на градината има голямо разнообразие от дървета, цветя и храсти. Някои са уникални и обозначени с информационни табели. Главната алея започва от входа на парка и стига чак до реката, по нея са поставени пейки за отдих. Големите величествени кестени образуват красив тунел. Дунавският парк е идеално спасение от летните горещини, в него има постоянен лек полъх от реката, а в единия му край се намира басейнът на хотел „Дръстър“. Паркът се облагородява постоянно. Направени са детски площадки, красив фонтан, много паметници и известните бронзови пеликани. Най-голямото очарование на Дунавския парк са древните крепостни стени. Традиция е вечер да се наблюдава залезът край реката.

Резерват Сребърна

Съвсем близо до Силистра се намира красивият Биосферен резерват „Сребърна“. Той се простира върху площ от 600 хектара и обхваща самото езеро и земята около него. Известен е със своето голямо разнообразие от водоплаващи птици. Счита се, че през него минава един от най-големите пътища за миграция на прелетните птици - Via Pontica.

През 1942 година езерото е признато за развъдник на водоплаващи птици, а няколко години по-късно става птичи резерват. Тук могат да се видят къдроглави пеликани, малки белочели гъски, и малки корморани. Има и неми лебеди, патици, големи бели чапли и други красиви, редки птици.

През 1983 година Сребърна става част от час от списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство. Целта е опазване на неговото биологично разнообразие.

В езерото могат да се видят интересните плаващи тръстикови острови. Местните ги наричат „кочки“. Те не се заливат с вода и това улеснява гнезденето на птиците. През 1965 година резерватът става част от международния списък за най-значими влажни зони в Европа, а десет години по-късно е признат за влажна зона според Рамсарската конвенция.

Към резерват „Сребърна“ е направен и музей, в който могат да се видят много препарирани представители от защитената местност. В езерото е поставена и видеокамера, която позволява на туристите да наблюдават птиците в обичайните им действия. Направена е специална екопътека, която позволява на посетителите да се разходят сред природата и да наблюдават красотата и от специално изградени площадки. Монтирани са беседки и кътове за отдих.

През последните години Община Силистра се развива активно в сферата на туризма. Още от древността хората в района са известни със своето гостоприемство и ще ви посрещнат с мила дума и топла прегръдка. Ще се почувствате като у дома си и ще се насладите на една незабравима почивка сред красива природа.

Художествена галерия

Художествена галерия

Сградата на Художествената галерия в Силистра е построена за Педагогическото наследство на града в периода 1890 – 1891 г. Архитектурният стил е “Късен Сецесион”.

През 1920 – 1940 г. по времена румънското управление е Административна палата на Силистра, а в днешно време в сградата се помещава Художествената галерия.

Художествената галерия в Силистра се помещава в бившето Педагогическо училище в областния град, строено през 1892 г. В нея са изложени над 1500 произведения на изкуството (живопис, графика, скулптура и други) на големи български художници – Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Златю Бояджиев и други.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Галерията е отворена за посетители от 9 до 17.30 часа, от понеделник до петък включително.
Почивка от 12.30 до 13.00 часа

Входни такси:

 • Възрастни – 2.00 лв.

Има екскурзовод на български и английски език. Галерията е труднодостъпна за хора с увреждания, тъй като има стълби. Не разполага с паркинг, но паркирането е разрешено в близост. Снимането е разрешено.

Контакти:

 • площад „Свобода“, град Силистра
 • Тел.: 086 822 039
 • E-mail: artgallery_silistra@abv.bg

Южна крепостна стена с Южната порта на Дуросторум – Дръстър

Южна крепостна стена с Южната порта на Дуросторум – Дръстър

Южната крепостна стена е най-добре запазеният пасаж от крепостната система на цитаделата на Дуросторум-Дръстър, която и днес се вижда зад градския площад. Разкрита е при археологически разкопки през 1986-1987 г. и 2007-2012 г.

Дръстър е средновековното име на днeшния град Силистра. Градът възниква върху основите на древния античен град Дуросторум. Ранновизантийското укрепително съоръжение Дуросторум става ядро на средновековния град Дръстър. След покръстването на българите е седалище на Българската православна църква, а по време на Второто българско царство е митрополитски център. Той е имал две крепостни стени – северна и южна.

Южната крепостна стена е едно от най-впечатляващите военно-отбранителни съоръжения в България от Античността и Средновековието и няма аналог сред античните и средновековните фортификации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Обектът се намира на открито и е със свободен режим на посещение.

https://www.livechatalternative.com/