Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3D06
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3D81

Комисия по "Регионално и международно сътрудничество, програми и проекти"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022

Председател: 

 Ивелин Митков Неделчев

Зам.-председател: 

 Емил Костадинов Иванов
Членове: 1.   Бирол Ерол Мехмед
2.   Георги Георгиев Атанасов
3.   Денислав Пламенов Димитров
4.   Димитър Трендафилов Трендафилов
5.   Добринка Великова Кирчева
6.   Михаела Тодорова Попазова
7.   Хасан Яшар Алегбер