Z6_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930C75
Z7_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930CF6

Бюджет 2016

Дата на публикуване: 21.04.2021
Последна актуализация: 26.04.2021
Обяснителна записка
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 1, №1А
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 2, №2А
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 3, №3А, №3Б
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 4
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 5
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 6
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 7
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение №8, №8А
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 9
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 10 Доклад
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 10
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 11
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 12
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 13
Дата на публикуване: 28.04.2021