Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.06.2022

Елементи на герба на град Силистра

 

Герб на СилистраЩит във формата на крепост с пет кули, които изразяват петте елемента на герба, които са емблематични за Силистра:
- "знак от древния Дуросторум", който потвърждава името на града ("АРА" - олтар);
- "патриаршески кръст" - знак, че тук е бил центърът на Първата българска патриаршия;
- "елементи от пеликан";
- "Художествена галерия";
- "житен клас".

 

 

 

Елементи на знамето на град Силистра

 

Силистра знаме- златен цвят - символ на светлината на Слънцето, знак за вярата, цвета на узрялото жито, благотворният цвят на храната, зрелостта на човека, посвещението;
- оранжево-червен цвят - символ на радостта, на човешката любов към откровението, Божествената любов, щедростта;
- синьо-зелен цвят - цветът на нашата планета, хлорофилният живот, могъществото и енергията на земното равнище на латински език "Vireo" означава "зелен съм", "силен съм", младежка сила, плодовитост символ на надеждата и конкретното - надеждата за безсмъртие.