Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

Общински съвет - Силистра, мандат 2023 - 2027 г. е с численост от 33 общински съветници.

https://www.livechatalternative.com/