Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2022

Отдел „Общинска собственост“ осъществява дейности по придобиване, разпореждане и управление на имоти общинска собственост.

https://www.livechatalternative.com/