Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3
Бюджет 2022 Бюджет 2021 Бюджет 2020 Бюджет 2019 Бюджет 2018 Бюджет 2017 Бюджет 2016 Бюджет 2015 Бюджет 2014 Бюджет 2013 Бюджет 2012 Бюджет 2011 Бюджет 2010 Бюджет 2009 Бюджет 2008 Бюджет 2007 Бюджет 2023

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.09.2023

Бюджет 2023

Приложение № 1
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 2
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 3
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4B
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4Г
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4Д
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 5
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 6
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 7
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 7A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 7Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 7B
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 8
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 9
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 10
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 10A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 10Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 11
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 12
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 12A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 12Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 12B
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 13
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 13A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 13Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 13B
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 14
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 15
Дата на публикуване: 08.09.2023

Z7_PPGAHG800PHT106A6L74S63U07

Приложение №15

Дата на публикуване: 16.05.2022
Последна актуализация: 16.05.2022
Прилоение №15
Дата на публикуване: 16.05.2022