Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KB2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q5

Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2022
Разрешения за поставяне за 2021 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022

Разрешения за поставяне за 2020 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022

Разрешения за поставяне за 2019 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022

Разрешения за поставяне за 2018 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022

Разрешения за поставяне за 2017 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022

Разрешения за поставяне за 2016 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022

Разрешения за поставяне за 2015 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022

Разрешения за поставяне за 2014 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022

Разрешения за поставяне за 2013 г.
Дата на публикуване: 16.03.2022