Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3L54
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3LT3

Комисия по "Образование, култура, културно-историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 10.01.2024

Председател: 

 Теменужка Богданова Бухчева

Зам.-председател: 

 Марин Руменов Николов
Членове: 1.   Веселин Петров Суров
2.   Галина Русева Павлова
3.   Денка Димитрова Михайлова
4.   Илиана Димитрова Митева
5.   Лазар Иванов Лазаров
6.   Марин Руменов Николов

7. 

8. 

9. 

 Мария  Иванова Недялкова

Мария Христова Илчева – Иванова

Теменужка Богданова Бухчева

 

https://www.livechatalternative.com/