Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24G6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN4

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 13.07.2021
Последна актуализация: 17.11.2023

В секциите в ляво можете да откриете протоколите и решенията от проведените заседания на Общински съвет - Силистра в мандат 2019-2023 г., Мандат 2023 - 2027 г.

https://www.livechatalternative.com/