Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.12.2021

Община Силистра удостоява със званието "Почетни граждани" и връчва специално изработени плакети с герба на общината.

"Почетен гражданин" се определя с решение от Общински съвет - Силистра съгласно Наредбата за символиката и отличията на Община Силистра. Удостояват се със званието на тържествена церемония на 14 септември (Кръстовден) - празник на град Силистра.

 

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЧЕРНЕВ
Журналист и поет, талантлив и изявен майстор на художественото слово, за изключителни постижения в областта на обществено – икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовен живот на общината и за дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Силистра.
Посмъртно е удостоен със званието "Почетен гражданин" на община Силистра от 2021 г.

 

Д-Р ЗДРАВКО ГОРАНОВ ГОРАНОВ
Общински съветник, лекар и достоен гражданин, с постоянен и изключителен принос и заслуги за развитието на град Силистра,  Община Силистра и Република България, за изключителни постижения в областта на обществено – икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовен живот на общината и за дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Силистра
Посмъртно е удостоен със званието "Почетен гражданин" на община Силистра от 2021 г.