Z6_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930SM4
Z7_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930SE7

Бюджет 2019

Дата на публикуване: 21.04.2021
Последна актуализация: 26.04.2021
Приложение №1 и №1А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №2 и №2А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №3 и №3А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №4
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №5 и №5А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №6, №6А, №6Б и №6В
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 7
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №8, №8А и №8Б
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 9
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 10
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение №10 А
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 10Б
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 10В
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 11
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 12
Дата на публикуване: 27.04.2021

Приложение № 13
Дата на публикуване: 27.04.2021