Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7
Побратимени градове Градове партньори

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2022

Сътрудничеството между общините, в т.ч. и международното, се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.

https://www.livechatalternative.com/