Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KS7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K4

Заповеди за отчуждаване на имоти

Община Силистра няма открити процедури за отчуждаване на имоти.

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/