Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.07.2022

Към момента Община Силистра няма изменения в кадастралните планове.

https://www.livechatalternative.com/