Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 31.07.2022

Хмелницки, Украйна

Хмелницки, Украйна

Установени са традиционни връзки в областта на икономика, туризъм, култура, образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесковац, Сърбия

Лесковац, Сърбия

Подписана е Декларация за побратимяване на 07.07.2003 г. в областта на: икономика, култура, образование, спорт, младежки дейности, здравеопазване, наука и техника, НПО.

 

 

 

 

 

 

 

Кълъраш, Румъния

Кълъраш, Румъния

Установени са традиционни връзки в областите: икономика, туризъм, култура, образование, екология.

 

 

 

 

 

 

 

Кикинда, Сърбия

Кикинда, Сърбия

Подписана е Декларация за побратимяване на 10.07.2003 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Люлебургаз, Турция

Люлебургаз, ТурцияПодписан е Договор за побратимяване на 11.12.2002 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржев, Русия

Ржев, РусияСпоразумение за сътрудничество е подписано на 09.10.2002 г. в областта на икономика, образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика, екология, транспорт, местна администрация.

 

 

 

 

 

 

 

Слобозия, Румъния

Слобозия, РумънияСпоразумение за учредяване на Еврорегион "Дунав Изток" е подписано на 15.11.2001 г. Сътрудничеството в областта на икономическо развитие, култура и спорт.

 

 

 

 

 

 

 

Дунауйварош, Унгария


Дунауйварош, УнгарияДунауйварош е голям индустриален, икономически и културен център, разположен на 70 км. южно от Будапеща, по поречието на река Дунав. Населението наброява повече от 56 хил. жители. В града са развити основно металургична, текстилна и хартиена промишленост, има 4 големи строителни компании и предприятие за железобетонни конструкции. Дунауйварош е известен като спортната столица на Унгария. Подписано е споразумение за сътрудничество на 08.03.2005 г. в областта на местното самоуправление, икономика и търговия, образование, култура, здравеопазване и съвместни проекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисао, Бразилия
 

Промисао, Бразилия

Подписана е Декларация за сътрудничество на 21.01.2006 г. в областта на младежки дейности и спорт, бизнес и търговия, култура и туризъм.

 

 

 

 

 

 

 

Кетъринг, САЩ
 

Кетъринг, САЩПодписан е Меморандум за техническо сътрудничество през юли 2000 г. в областта на икономическо развитие, парково развитие, образование и култура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес, Македония

 

Велес, Македония

Проведени са разговори, посещения.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сакурагава, Япония


Сакурагава, ЯпонияНа 14 септември 2016 г. в Силистра по време на Тържествената сесия на Общински съвет - Силистра на празника на града - Кръстовден, д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра и кметът на Сакурагава - префектура Ибараки - Япония, подписаха споразумение за сътрудничество в области от взаимен интерес. Осъществени са няколко визити и са сключени търговски договори