Z6_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930S84
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG237P3

Бюджет 2017

Дата на публикуване: 21.04.2021
Последна актуализация: 26.04.2021
Приложение №1 и №1А
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение №2 и №2А
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение №3 и №3Б
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение №4
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение №5 и №5А
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение №6
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение №7
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение №8, №8А и №8Б
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 9
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 10
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 11
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 12
Дата на публикуване: 28.04.2021

Приложение № 13
Дата на публикуване: 28.04.2021